Angst Behandlingen
Sådan bliver du Fri for Angst
læs her om behandlingsformen, forløbet samt teknikken bag
audacis

Behandlingsformen

audacis angst terapi er udviklet med baggrund i 25 års erfaring i håndtering af min egen angst. Det er i dag et skræddersyet behandlings- og terapiforløb for dig, der lider af en ubegrundet overdreven angst som Panikangst, Sygdomsangst, Generaliseret Angst, Præstationsangst, Social Angst, Fobier, OCD, PTSD  m.m. Det er en nøje tilrettelagt behandling, hvor målet er fjerne alle dine irrationelle angstreaktioner, bekymringstanker,  tankemylder, uvirkelighedsfølelser og kropslige reaktioner som udløses helt ubegrundet eller af bestemte urimelige bekymringer, tanker og forestillinger og som begrænser dig i at "leve et frit liv".*


Audacis angst terapi er ikke et traditionelt langvarigt terapi-forløb hvor du skridt for skridt skal gennem et hårdt, målrettet og struktureret arbejde for at få din fornuft til at indse at der ikke er nogle farer at være bange for. Du kommer ikke for at lære at bruge strategier og teknikker til at distrahere angsten, bekæmpe den eller dens manglende logik. Og slet ikke for at lære at acceptere og at leve med din angst.


Målet med et audacis angst terapi forløb er at udrydde og opløse dine ubegrundede og urimelige angstreaktioner én gang for alle, så du kan få dit liv tilbage igen.* Det liv hvor det er din egen vilje, lyst og glæde som styrer dine valg. Og ikke din angst - eller din frygt for angsten. Vi accpeterer kun den naturlige og rimelige bekymring og frygt, som er til for at beskytte dig og din familie mod virkelige trusler samt den kropslige reaktion og alarmberedskab som virkelige trusler og livskriser udløser.


Teknikken bag

audacis angst terapi er en kombinations- behandling hvor der anvendes elementer fra en række gennemprøvede behandlingsmetoder, som hver for sig allerede har vist sig velegnede til angstlidelser. Metoderne kombineres med den seneste forskning og de nyeste  videnskabelige resultater inden for hjerneforskning samt traume behandling.


Resultaterne er efterhånden blevet så gode, at det kan være svært at tro på før man selv har prøvet. Derfor kan du her læse facebook beretninger direkte fra mange som nu er angstfri efter et audacis behandlingsforløb.*


I praksis anvendes den evolutionære psykologis forståelse af menneskets basale følelser og reaktioner til at analysere og forstå af vore reaktioner. Det kombineres med forståelsen af hvordan vores hjerne er opbygget og hvordan de forskellige dele af hjernen samarbejder og især ikke samarbejder.


I terapidelen anvendes helt traditionel kognitiv terapi og dialog, kombineret med dele fra den klassiske psykoanalytiske model og metode.


Med afsæt i neuroforskernes seneste opdagelse af  hvordan vor hjerne via neurogenese (fødslen af nye neuroner) og neuroplasticitet (formbarheden af neurale kredsløb) kan omforme, hvordan vi tænker og især husker, er målet med behandlingen at ændre de tidligere utrygheds skabende minder og oplevelser, som angsten bygger på. 


Dele af den allerseneste hjerneforskning bl.a. ved University of Alabama, som blev publiceret første gang i januar 2017, viser at tidligere neurale forbindelser i hjernens hukommelse vil dø, når de bliver afløst af nye forbindelser med friske og mere robuste neuroner. Man har således nu påvist fysiologisk at især lillehjernen på denne måde kan ændre og re-konsolidere hukommelsen. Herunder også overvinde f.eks. tidligere traumatiske oplevelser, som lægger sig i Amygdala og som skaber grundlaget for angsten. Den opdagelse er helt i overensstemmelse med andre omfattende undersøgelser og forsøg med behandling af patienter med PTSD, gennemført ved center for kognitiv psykologi, New York University i 2009. Som viste hvordan vores hjerne under helt specielle forhold kan ændre sig og re-konsolidere erindringerne, som ligger gemt i vores "angsthukommelse".  Derigennem kan man permanent ændre  kroppens indarbejdede reaktionsmønste - og herunder udløsning af PTSD reaktioner og angst.*


Metoderne og viden fra de forskingsresultater udnyttes nu i audacis angst terapien til helt at fjerne og overskrive de gamle fortolkninger af traumatiske oplevelser vi husker fra tidligere i livet og som ligger bag de uhensigtsmæssige tankemønstre, selvopfattelse, ængstelser og utryghed vi stadig har som voksne. I audacis angst terapien kombineres en tankebaseret eksponering og kognitiv forandringsproces, som den kendes fra kognitiv adfærdsterapi, hvor man observerer og genfortolker det skete som voksen og får en mere hensigtsmæssig, optimistisk og stærkere erkendelse af det oplevede. Samtidig hermed anvendes en fysisk terapeutisk proces, baseret på en nyere amerikansk udviklet terapiform, hvor man gennem kroppen kan adressere vore dybeste underbevidste følelser. 

Intet svært undervejs

Behandlingen opleves af den angstramte som meget enkel, nem og ligetil. Så nemt at selv børn fra 8-10 års alderen kan behandles - hvis de har lyst. For der er intet svært undervejs, og intet man selv kan gøre galt eller mislykkes med. Hjemmearbejdet er særdeles overkommeligt, når man først er i gang. Og det hele gennemføres efter en dynamisk og ”forceret metode”, som sikrer at man kommer igennem behandlingen hurtigst og billigst muligt.


Behandlingsforløbet

I et typsik audacis angst terapi forløb vil vi i de første sessioner arbejde med Symptombehandling mhb. på at dæmpe de angst-symptomer og angstprovokationer, som generer mest her og nu. Meget ofte er det angsten-for-angsten. Når man fundet mere ro og angsten har dæmpet sig, går vi igang med Årsagsbehandlingen. Her søger vi efter de bevidste eller ubevidste og måske fortrængte forhold, som var årsag til at  angsten kunne opstå. Med en række specielle dynamiske teknikker afdækker vi nænsomt de kritiske og smertefulde oplevelser man gemmer på, og behandler dem efterhånden som de dukker op. Når vi har fundet frem til roden til angsten er man sjældent i tvivl.      


Efter hver audacis session vil man føle at ubehaget, smerten og angsten ved tanken om de provokationer vi har arbejdet med, er dæmpet ganske betragteligt. I de fleste tilfælde så meget at de ikke længere er generende at tænke på. Og det generelle angstniveau begynder måske allerede her at aftage.


Når vi har afdækket og bearbejdet alle oplevelser og forhold som kan være årsagen til  at angsten har udviklet sig, afslutter vi forløbet med AngstNeutralisering.  Her gennemgås, behandles og neutraliseres alle de begrænsende specifikke angstreaktioner og provokationer, som herefter skal eksponeres indtil de er "glemt". 

Den del af terapien benytter østens energi- og medianbane stimulering, som også kendes fra akupunktur, zone terapi, TFT m.m.


Den egentlig udvikling af audacis angst terapi begyndte tilbage i 2010. I 2014 gennemførtes de første egentlige behandlingsforløb og siden da har over 800 personer gennemført behandlingen, som undervejs er blevet videreudviklet og tilpasset intenst. Fokus var oprindeligt primært rettet mod panikangst, som måske er den mest lidelsesfulde og invaliderende angstform. Men de øvrige angstformer kan i praksis behandles med næsten samme metode, og audacis angst terapi omfatter nu nøje tilpassede forløb rettet mod de mest almindelige angstlidelser. 


Som det beskrives her virker det noget  kompliceret og omfattende, hvilket metoden også er og især udviklingen heraf har været, men som angstramt er det overraskede nemt 


Vi arbejder her med alle de stress- og angstprovokationer, tanker, situationer og oplevelser som påvirker dig. Én for én tager vi udgangspunkt i de specifikke situationer, tanker og oplevelser som tidligere har udløst din angst og stress.


Mens du har dine tanker fokuseret på den angstudløsende situation og genkalder de følelser du husker,  bearbejder vi de underbevidste følelser både fysisk og kognitivt. Under den proces re-konsoliderer din angsthukommelse erindringen fra situationen. Men denne gang uden angsten.   

Næste gang du tænker på eller oplever situationen er angsten svækket og måske helt væk. I praksis har din krop og hjerne nu "glemt" sammenhængen og situationen skaber ikke længere nogle former for angstfølelser.*


Kun den del af hjernen som gemmer på dine vaner, tror at du igen vil føle angst. Men i virkeligheden vil  du ikke længere mærke noget. Du er blevet "Fri for Angst".*